Länkar till mina profiler

Vännen Hans Leijström dök upp på min Buzz häromdan med följande:
”All verklig kunskap är egna erfarenheter, allt annat är information”
För det är inte förrän man faktiskt använder sig av de sociala medierna och de digitala kanalerna man kan inse hur den stora bilden ser ut och vilka flöden som finns. Det går inte läsa sig till hur människor integrerar med varandra och vilka vägar informationen kan gå. Lika lite som man blir bergsbestigare efter att enkom ha läst en bok i ämnet. Det är den praktiska erfarenheten som är den faktiska kunskapen. Med anledning av detta har det natuligt blivit ett par konton och profiler i den digitala värld jag lever i. Konton och profiler som jag använder mer eller mindre aktivt. Denna sida är kanske mest till för mig själv för att ha lite bättre koll. Vissa tjänster kan i dagsläget vara på betanivå och därför visas inte profilen publikt. Listan är helt utan egentlig ordning i dagsläget men ni finner mig bland annat här: