Etikettarkiv: Niklas Dahlqvist

Ger tips i CAP&Designs Novembernummer

capdesign2014nov

”Regera inkorgen” är en kul rubriksättning. Det handlar dock inte om inbox-zero. Där ligger jag i nämligen i lä.
Det handlar om nyhetsbrev och design.

I en tidningssäljande butik nära dig kan du nu införskaffa dig det senaste numret av CAP&Design och läsa en grundläggande guide om nyhetsbrev. Jag går igenom det mest grundläggande när det gäller design och kod av nyhetsbrev och vad som fungerar och inte fungerar i olika plattformar.

Vill man höra mig tala om det hela är varmt välkomna till CAP Live – Digital Design där jag kommer att tala om nyhetsbrev som en affärsdrivande del i din kommunikation. Kommer utgå från förebilden Olle Eksells bok Design=Ekonomi. För det är inte bara kul med design. ”Design är blodigt allvar.”

capdesigndigitaldesign2014

Det fruktbara samtalet – inledning

detfruktbarasamtalet_logo_2048x2048Ett samtal kan vara fruktbart av två anledningar, det kan gå väldigt bra eller det kan gå väldigt dåligt. Samtalet blir fruktbart hursom.

Jag började under min andra föräldrarledighet att fundera på och läsa mycket om hur samtal uppstår. Vilka är beståndsdelarna i ett samtal? Vad är ett samtal?

Anledningen till detta var att jag ville bli bättre på att ta fram bra dialogprogram där mötet människor emellan var och fortfarande är utgångspunkten. Sociala medier hade gjort sitt intåg ordentligt och blivit en del i marknadsmixen. Marknadsförare fick tänka om då sociala medier innebär en levande dialog mellan två eller flera parter. I realtid! Till skillnad från en hederlig enkelriktad DM-mailer som efter utskick glöms bort i arbetet med nästa.

I och med dessa funderingar bestämde jag mig för att skriva en bloggserie om mina slutsatser och presentera de modeller jag kom fram till finns. Sharing is caring. Och eftersom ett samtal kan vara fruktbart av två anledningar, det kan gå bra eller det kan gå dåligt, fick det bli bloggseriens namn: Det fruktbara samtalet.

Jag författade en inledningspost: Att förstå den nya vardagen. Men sedan kom livet emellan. Det nya lilla älskade livet och jag la mitt fokus på pappaledigheten.

Men till min stora glädje, när jag gick igenom sidan inför företagsstarten, fann jag att inledningstexten inte var så dum. Lite daterad men mina tankar och funderingar inför framtiden var ganska rätt. Nu återfann inspirationen sig. Jag har nu grävt fram mina anteckningar och böcker igen och skrivandet är åter igång. Planen är att serien nu ska pågå under höst, vinter och vår. Den har inte egentligen inget slut då ämnet är i allra högsta grad är levande. Försäkra dig att inte missa något genom att anmäla dig till mitt nyhetsbrev:Och som en liten prolog till serien kommer hela första inlägget, publicerat 22 juli 2010, som var tänkt att ge utgångspunkten för serien. Mycket nöje och välkomna att följa den nu omstartade serien: Det fruktbara samtalet:

Att förstå den nya vardagen

Sedan milleniumskiftet har ett paradigmskifte, märkbart för var och en, varit under rörelse och utveckling. Egentligen tog skiftet sin början redan vid nittiotalets start genom vår påbörjade vandring in i det renodlade informationssamhället från gårdagens industrisamhälle. Detta skifte börjar nu sätta sig och bli en reell del av vår nya vardag och verklighet som kommer att gälla i decennium framöver. Detta är märkbart genom till exempel tillverkningsindustrin förflyttning och tjänstesektorns tillväxt. Det handlar inte längre om att förflytta materia och människor utan om att gemensamt sätta kunskap i rörelse.

Att förflytta människor till bestämda platser för att utföra sitt dagliga värv har länge varit en självklarhet. Idag kan vi se att utvecklingen återgår allt mer mot det självförsörjande hushållet genom att effektivisera försörjningen likt hushållen i bondesamhället. När industrisamhället gjorde sitt intåg delades tiden upp i arbetstid och fritid från att all tid varit, vad vi kan kalla för, försörjningstid. All den vakna tiden gick åt att planera det som skulle sås, odlas och skördas för maximal utdelning som i sin tur omsattes till ett uppehälle. I och med att fabrikerna med sina ångvisslor blev verklighet förflyttades det dagliga göromålen som sörjde för uppehället till en specifik fysisk plats. Inte sällan vid ett rullande band. Detta gjorde det nödvändigt att helt enkelt dela in sin tid i just arbetstid och fritid. Vilket vid närmare eftertanke inte är helt naturligt utan en konstlad företeelse sett till skeenden i naturen.

Nu ser vi en utveckling där vi återigen kan utföra våra uppgifter där vi är för stunden. Vilket gör oss alla otroligt effektiva då den fysiska förflyttingen av materia och människa är en onödig tidstjuv. Den tid det tar att ta sig från punkt A till B kan istället användas till produktiv och inkomstbringande verksamhet. Även vid längre förflyttningar är det, på samma effektiva vis, möjligt att utföra sina uppgifter under färd mot mötesplatser som till exempel konferens eller utbildning. Man är inte längre låst vid en oumbärlig arbetsmodul som fysiskt står fast på en arbetsplats med stämpelklocka. Nu är det istället nyttan och resultat som ligger till grund för värderingen. Inte den nedlagda tiden. Då kan inte heller tiden stå för hela prissättningen utan det är själva nyttan av resultatet som ska värderas. Ett exempel på det är att vi nu tillsammans lägger ner tid för att utveckla och förbättra de verktyg som används.

Detta innebär också att vi frångår den tid då tillverkningen av verktygen ägdes av få till att nu tillsammans genom användning ta fram nya och förädla de befintliga verktyg vi behöver för att uppbringa vårt uppehälle. Vi som individer går från att tillhöra till att deltaga. Från att gå brevid varandra i raka led stannar vi upp och integrerar våra led och möts vilket tar oss än längre och ger stark grogrund till nya innovationer med nya intjäningsmöjligheter i den nya vardagen. Medlen finns inte längre att inhämtas i själva ägandet av tillverkningen och verktygen. Medlen kommer finnas i att kunna hantera, underhålla och utveckla verktygen. Och detta gör vi alla tillsammans. Istället för att en liten elit styr kommer nu alla som deltar att styra framtiden. De som inte deltar kommer fortsatt att gå i sina allt mer trånga led och bara ta del av fragment av alla utvecklande möten som sker runtomkring dem.

För att kunna deltaga på ett bra vis och tillföra sin del av helheten behöver man kunna samtala och göra sig förstådd i den nya tiden. Detta kommer, och är, A och O för den tid som råder. Det handlar om kommunikation och utbyte av erfarenheter. Det handlar om faktiska människor som faktiskt möts och delar med sig av sina egna upplevda erfarenheter. Och för att förstå det som sker behöver vi förstå människans önskan om att kommunicera, göra sig förstådd och vara delaktig av en helhet.

Detta är inledningen på bloggserien – Det fruktbara samtalet – som kommer växa fram här på niklasdahlqvist.se under höst, vinter och vår. Kom gärna med kommentarer om nya infallsvinklar och synsätt i kommentarsfältet nedan. Undertecknad för gärna samtal i ämnet i föreläsningsform och i diskussioner i flöden och kommentarer.

Väl mött och lev väl,

/N

Historien om min logotyp

Niklas Dahlqvist unLimitedJag har fått beröm för min logotyp under åren vilket är väldigt kul. Tänkte här dela med mig av historien om hur den kom till och lite om hur jag arbetar med grafisk form och funktion.

Vi fick i uppgift under första året på medieprogrammets grafisk form kurs att göra en bokstavssymbol av våra namns initialer.

Jag började som jag alltid gjort och fortfarande gör. Plocka sönder bokstäverna i beståndsdelar. Streck för streck, ansvällning efter ansvällning. Provar versaler och gemener. Vilka delar kan man utgå ifrån? I denna första fas arbetar jag uteslutande med frimärksskisser tills jag hittar något korn som kan fungera. Samtidigt testar jag att addera form som kommunicerar det logotypens verksamhet står för. I detta fall adderade jag formelement som speglar min personlighet. Vid denna tid var basen och jag ett. Jag testade att föra in fyra streck som symboliserar de fyra strängarna.

frimarksskissDen runda cirkeln har alltid varit en form jag älskat. Som i livets cirkel. En mjuk och stabil form utan början och slut. Började testa att böja på N:et för att få till något som liknande en rund form. På bilden har jag ringat in de två jag fortsatte att utveckla i nästa fas.

skiss2
Vid tiden jag arbetade med min bokstavssymbol hade vi inte börjat med datorer ordentligt än. Det var helt enkelt skolblyerts i hårdhet H2 och papper som gällde. Datorer var en ganska ny företeelse. Idag går jag direkt från frimärksskisstadiet till illustrator.

skiss3Vid det här laget kände jag att jag var något på spåren. Men också att jag hade en bit kvar. Minns att jag och min grafisk form lärare tillika mentor dessa år, Bo Arnros, diskuterade olika lösningar. Vinklarna stämde inte riktigt. Frustrerande nära. Lösningen kom när jag såg att jag kunde använda N:ets och D:ets grundstreck som knutpunkt. Och därifrån arbetade jag vidare.

skiss4Nu är vi nära. Blyertsskissen är klar. Men fungerar den? Dator användes som sagt inte utan jag tog skissen och körde den i kopieringsapparaten för att duplicera och jobba vidare. Fyllde i med tusch för att sedan göra storlekstester.

skiss5_tuschBlev lite varm i hjärtat när jag såg att jag tippexat bort skräp på denna skiss innan jag började testa att förminska den tuschade skissen i kopieringsapparaten.

storlekarGlädjen när jag såg att den fungerade i alla storlekar jag testade med behållen tydlighet. Denna logotyp har följt med mig i lite olika varianter under åren och jag är fortfarande lika kär i den som när jag precis var klar med den. När storlekstestet hade fått godkänt gjorde jag ett digitalt original i Corel Draw. Det var mitt favoritprogram under gymnasietiden. Det dröjde ett par år innan jag gjorde en ordentlig version i mitt nuvarande favoritprogram, Illustrator. Den versionen har jag gjort finputsningar på till och från. Bland annat så har mellanrummet mellan N och D nedtill ökats.

visitkortI en annan skoluppgift skulle vi göra en trycksak från skiss till original som skulle sättas på plåt för att tryckas. Minns inte hur det kom sig men jag gjorde ett visitkort. Jag använde återigen de fyra strecken för antalet strängar på basen. Fonten fick vi förbeställa med den text vi skulle använda. Den satta texten levererades på A4-ark. Jag valde Gill Sans som jag var kär i då.  Allt detta sattes samman på ljusbord hos en originalare som var en av de få som använde denna teknik. Logotypen kördes i en reprokamera, vaxades och placerades ut . Det var riktigt kul och lärorikt att få göra ett original på gammalt vis.

Mina grundtankar när det kommer till logotyper och symboler är att de ska fungera helt i svart/vitt. Målet med en symbol är att den ska kunna stansas ut för att användas som ett hänge i ett halsband. Framförallt ska den utstråla verksamhetens grundbult.  I mitt fall är det den runda formen som utstrålar det jag är och står för; Wu Chi som är det ursprungliga före en påbörjad manifestation där Tai Chi med Yin och Yang framträder. En tom trygg och stabil cirkel av lugn helt enkelt.

Lite mera jobb

Har efter mycken fundering nu äntligen startat min nya blogg som är tänkt att ha ett innehåll som enkom rör min profession som digital marknadsförare. Det är även här min påbörjade bloggserie ”Det fruktbara samtalet” kommer att publiceras. Min andra blogg, Prosaisten, kommer fortsatt att få ett innehåll av mer privat och konstnärlig karaktär.

Ha en underbar dag,

Lev väl,
/N

Välkommen till Niklas Dahlqvist blogg

Efter mycken fundering har jag beslutat mig för att starta en mer professionell blogg där jag skriver om de utmaningar jag möter dagligen i mitt arbete som digital marknadsförare. Jobbar på Sveriges första kundbyrå® – Customersonly med titeln Specialist Sociala Medier och E-mail marketing med ansvarsområdet digital kunddialog och digitala kampanjer. Ett oerhört stimulerande arbete med många intressanta frågeställningar att hitta lösningar på.

Jag har tio års erfarenhet av digital marknadsföring, främst direktmarknadsföring och kommer här delge mina erfarenheter och lärdomar jag gjort under dessa år. Svarar hemskt gärna på diverse frågor rörande dessa ämnen på denna blogg. Mina mer konstnärliga projekt och inlägg av privat karaktär hittar ni fortfarande på http://prosaisten.se.

Ha en underbar dag!

Lev väl,
/N